Skip to main content

Bestyrelse

Den Kreative Skoles bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand: Peter Krongaard-Kruse (forældre rep.)
Næstformand: Amalie Bernstorff (forældre rep.)
Oline Kobbersmed (forældre rep.)
Marie Louise Veje (elev rep. billedkunst)
Vakant (elev rep. musik)
Vakant (elev rep. scenekunst)
Thomas Buur (lærer rep. & TR DMpF)
Thomas Lørup Hylgaard (skoleleder)
Lone Godskesen (souschef)