Skip to main content

Se info herunder

Tavlehallen - indgang

Se info herunder

Tavlehallen

Leje af Tavlehallen

Tavlehallen er en tidligere rustik værkstedshal, der kan anvendes som koncertsal, teatersal, udstillingssal, konferencesal mv. Den ligger bag hovedbygningen ud mod Kastellet. 

Tavlehallen fungerer som undervisnings- og arrangementssal for Den Kreative Skole og Den Danske Scenekunstskole. (Musicalakademiet). Lokalet er stillet til rådighed af Fredericia Kommune, Kultur- og Idrætsudvalget, og administreres af Den Kreative Skole.

Tavlehallen kan lejes af institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner indenfor musik, drama, billedkunst, dans og musical.

Der kan ansøges om leje af Tavlehallen ved at sende en mail til dks@fredericia.dk.

Godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia Kommune betaler ikke for lokaleleje.

Bekræftelse på leje af Tavlehallen sendes pr. mail.
Lejen skal indbetales senest 14 dage før arrangementet til reg. 4597 kontonr. 3426477491.
Modtages betalingen ikke til tiden, vil bookingen blive annulleret.

Chip/nøgler/kode udleveres på kontoret i Kongensgade 111, efter aftale.

Der er alarmsystem, samt brandalarmeringssystem ABA-anlæg i huset.

Ansvar og regler
Tavlehallen afleveres i samme stand, som den er modtaget.

  • Brugere skal selv låse op og låse efter brug
  • Brugere må ikke låne chip/nøgler eller lokalet ud til andre
  • Det er ikke tilladt at ryge i bygningen eller i Glasporten
  • Affaldscontainere er placeret i Kongensgade 111 - henne ved garageanlægget, og affaldet sorteres
  • Rengøring står låner selv for, med mindre andet er aftalt

Skader på lokaler og inventar udbedres efter aftale med skolens Teknisk Serviceleder eller erstattes. Brugere gøres økonomisk ansvarlig, såfremt reglerne ikke overholdes.

Kontaktperson/ansvarlig
I tilfælde af personskade, brand, alarmen går i gang og ikke bliver afblæst, eller ovenstående regler ikke overholdes, kan vi rette henvendelse til kontaktpersonen, som er ansvarlig for leje/lån af Tavlehallen.

Udstyr og inventar
Som udgangspunkt er Tavlehallen helt tom.
Ønsker om udstyr, scene, podier, stole mv. skal oplyses ved ansøgningen.
Disse ønsker er meget vigtige, fordi vi gerne vil hjælpe, men også fordi inventaret kan være udlånt til anden side i den ønskede lejeperiode.
I så fald vil vi naturligvis arbejde på at finde en løsning.
Efter godkendt ansøgning kan Teknisk Serviceleder kontaktes på telefon 40 59 62 66.

Er lejer ikke kendt med Tavlehallens inventar, opstilling af podier mv. kan instruktion fås ved Teknisk Serviceleder

Ønskes der særligt lys og lyd, skal dette betjenes af en lyd/lysmand, som er tilknyttes os. Nærmere information fås hos Den Kreative Skole

Stole/scener/podier
Vi har sorte skalstole.

Der kan laves en modulscene på max 40m2.
Et modul er på 1 x 2 meter med "ben" mellem 20 og 60 cm.

Antal stole og ønsker for opstillinger skal aftales med Teknisk Serviceleder. 

Lys/varme/gulvet
Fast loftlys tændes og slukkes ved sceneindgangene og ved logen. Side lys tændes, slukkes og dæmpes ved sceneindgangen. Regulering af varme skal aftales med Teknisk Serviceleder.

Der SKAL bruges markeringstape, da gulvet er malet (IKKE almindelig tape eller gaffatape).  Markeringstapen afmonteres af Teknisk Serviceleder.

PR faciliteter i huset
Flagstang i Kongensgade, udenfor glasporten.
Små dannebrogsflag til opsætning ved indgangen i glasporten.
2 gadeskilte i glasporten til plakater eller lignende.

Fakta

Tavlehallen er 295 m2.

14 x 21 meter med plads til 150 personer ifølge brandmyndighederne.

Lejepris:
400 kr. pr. dag og 2.000 kr. for en uge.
5.000 kr. pr. dag ved kommercielle arrangementer.

Priserne er eksklusiv leje af lyd- og lysudstyr, samt lyd/lys-mand.