Skip to main content

Vores Historie

  • Musikskolen er oprettet i 1974, billedskolen i 1995, dramaskolen i 1988, danselinjen i 2011 og musicallinjen i 2017
  • Den Kreative Skole opstod, da de 3 skoler (musik, drama og billedkunst) blev lagt sammen i 1999
  • Første adresse var i Vendersgade, i 2003 flyttede skolen til Kongensgade 111
  • Siden skolens oprettelse har over 50 elever valgt en kunstnerisk uddannelse og levevej inden for musik, teater og billedkunst/design.

Fredericia Kommune er blevet udnævnt til Årets Musikskolekommune 2018 

Kulturminister Mette Bock havde æren af, at overbringe prisen til vinderen og citerede i sin tale blandt andet fra prisindstillingen:

"I Årets Musikskolekommune har byrådet vedtaget og tilført økonomiske midler til en ambitiøs udviklingsplan for deres lokale kulturskole. Både bredde og talent skal tilgodeses. Flere udsatte børn får nu tilbud om gratis undervisning, og endnu flere gratis kor og sammenspilstilbud kan blive en realitet. Samtidig er der igangsat talentarbejde inden for både drama, billedkunst og dans – samt startet en ny linje for musicaltalenter på skolen. DAMUSA vil med prisen pege på en kommune, hvis prioriteringer bør være et forbillede for flere."

Fakta

  • I sæson 2022/23 er vi ca. 1.200 elever med 101 elever til billedkunst, 39 elever til drama, 993 elever til musik, 31 elever til dans og 36 elever til musical, inkl. børnehavebørn med fast tilknytning til skolen via Kulturbørnehaven og Kreativt Team.
  • Der er ansat 38 undervisere samt skoleleder, souschef, sekretær og teknisk serviceleder.
  • Den Kreative Skole har ca. 3.000 kvadratmeter i Kongensgade 111.
  • Der er ca. 25 undervisningslokaler samt kultursalene lille og store Sal, Magasinet og Tavlehallen.
  • Den Kreative Skole har ca. 130 arrangementer om året.
  • Skolen tilbyder undervisning i 47 forskellige fag.