Skip to main content

Talentlinjen Musik

For dig, der brænder for musikken

Talentlinjen er for dig, som er mellem 14 og 18 år, og rigtig dygtig på dit instrument/sang.

Du skal have lyst til at være en del af et 3-årigt forløb, hvor du arbejder intensivt med din musikalske udvikling sammen med 15 andre unge.

Du får ekstra undervisningstid hver uge: 45 minutter på dit hovedfag, undervisning i et bifag i 20 minutter samt teori– og hørelære i 45 minutter.

Du medvirker ved to talentkoncerter om året, i skolens projekter og ensembler samt er med på den årlige talentlejr.

Du er er med til 2-4 workshops/fællesaktiviteter om året på Den Kreative Skole, et af dem sammen med talentelever fra musikskolerne i Trekantområdet.

Du skal regne med at:

Øve dig grundigt og forberede dig til undervisningen mindst 1 time om dagen.

Bruge 2-3 dage om ugen med undervisning på Den Kreative Skole.

Deltage aktivt i det sociale liv på talentlinjen, hvor sammenholdet er stort.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil søge optagelse på Talentlinjen:

Du taler med dine forældre og din lærer på Den Kreative Skole om dine muligheder.

Du skal indstilles til en optagelsesprøve af din hovedfagslærer.

Tilmelding til optagelsesprøve foregår på en blanket med forældreunderskrift, og afleveres til skolens leder senest fredag den 5. maj 2023. 

Optagelsesprøven ligger mandag den 15. maj 2023 i tidsrummet kl. 10.00 - 16.00.

Ved optagelsesprøven skal du spille/synge 2 stykker, i alt 6-8 minutter.

For rytmiske instrumenter/sang er der en kort improvationsøvelse, som laves sammen med din lærer.

Desuden er der en prøve i hørelære, som din lærer kan fortælle dig mere om.

Ved optagelsesprøven hører vi om du er egnet til at starten på talentlinjen. Endelig optagelse finder sted efter optagelsesprøven.

Der er mulighed for at blive pluselev, inden du kommer på talentlinjen. Forhør nærmere ved kontoret.

Forældre er vigtige medspillere:

Det er krævende for eleverne, at gå på talentlinjen. Derfor er det vigtigt, at forældrene bakker op om undervisningen og aktiviteterne, samt den daglige øvning.

Skolen inddrager i et vist omfang forældrene i det praktiske omkring afholdelse af aktiviteter.

En gang om året, er der en samtale mellem skolen, eleven og forældre for at afklare gensidige forventninger.

Hvad koster det, og hvornår ligger undervisningen:

Der betales for 45 minutters soloundervisning. Bifag, teori og hørelære og evt. sammenspil er inkluderet i prisen.

I sæson 2023/2024 er den samlede pris for en sæson 8.145 kr. , fordelt på 3 rater á 2.765 kr.                            

Tidspunktet for soloundervisningen i hovedfag og bifag aftales individuelt med læreren. Teori– og hørelære ligger normalt om torsdagen. Workshops/projekter kan ligge på andre dage og/eller weekender.