Skip to main content

Fritidspas og Sponsorpas

Fritidspas er et tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år, der lever under sociale, økonomiske og/eller kulturelle forhold som gør, at de ikke deltager i en fritidsaktivitet.

Målet er at hjælpe dem til at komme i gang med f.eks. sport, musik eller et kreativt fag.

Sponsorpas Fredericia gør det muligt for udsatte børne og unge at dyrke en fritidsinteresse, selvom familien ikke har ressourcer til at betale den udgift, der er forbundet med interessen.

Foreningen Sponsorpas Fredericia skaffer midler ved salg af sponsorpas til virksomheder, eller engangsbidrag fra virksomheder, fonde og private, og ved kontingent fra medlemmer af foreningen.

Et barn kan, efter anvisning fra Fredericia Kommune, få et sponsorpas:

  • Når kommunen er i kontakt med et barn, som gerne vil og som kan profitere af en bestemt fritidsinteresse og
  • Når kommunen redegør for at det ikke er muligt for forældrene at betale og
  • Når udgiften overstiger hvad kommunen kan give

Fakta

For nærmere oplysninger kontakt en koordinator i fritidspas/sponsorpas i Fredericia Kommune.

Kontaktperson
Susanne Andersen Stokkendahl 
Tlf. 20 68 97 67
E-mail: susanne.stokkendahl@fredericia.dk

Hvis du vil sende personlige oplysninger, anbefaler vi, at du gør det sikkert med Digital Post.