Skip to main content

Betingelser for undervisning, betaling og udmeldelse

 

Tilmeldingsbetingelser 

Undervisning 

 1. Den Kreative Skole tilbyder undervisning til børn og unge fra 0 år op til 25 år. 
 1. Tilmelding foregår på skolens hjemmeside. Man vil modtage en mail om registreringen og at man er sat på venteliste til det ønskede undervisningstilbud. Tilmeldingen er gratis og uden forpligtelser. 
 1. Man får tilbud om optagelse pr. mail. Såfremt man ikke ønsker den tilbudte plads, er det vigtigt at give kontoret besked. 
 1. I tilfælde af elevens sygdom eller anden fravær, bedes forældre sende afbud til læreren eller kontoret. Ved egen aflysning gives der ingen erstatning – se pkt. 7. 
 1. Aflyser/ændrer skolen undervisningen, vil der blive sendt besked pr. sms og mail. 
 1. Er læreren fraværende på grund af sygdom, barn syg, omsorgsdag, seniordag eller lignende vil skolen forsøge at finde en vikar eller undervisningen vil blive aflyst – se pkt. 7.

 2. Der gives refusion i betalingen, hvis skolen aflyser undervisning over 3 gange.

  Man får ingen erstatning ved egen aflysning, eller hvis aflysningen skyldes lejrskole eller andre aktiviteter i folkeskolen eller daginstitution.

  Er der afbud til undervisning, der foregår i skoletiden, fordi skolen har arrangeret andre aktiviteter, gives der ingen erstatning, men afbuddet noteres som en manglende undervisningsgang fra Den Kreative Skole, således det tæller med, når det samlede fravær opgøres ved afslutningen af sæsonen.

  Evt. refusion vil blive modregnet i en ratebetaling eller overført til betalers NEM konto. 
 1. Såfremt der er restance til skolen, er det ikke muligt for eleven at få undervisning ved Den Kreative Skole, før restancen er betalt.


Betaling
 

 1. Skolens prisliste findes på hjemmesiden dk 
 1. Der betales 3 rater til Musik, Dans og Musical

  I løbet af en sæson sendes regninger den 20. september, 20. december og 20. marts og forfalder til betaling den efterfølgende første. 
 1. Der betales 2 rater i Drama og Billedkunst.

  I løbet af en sæson sendes regninger den 20. oktober og 20. januar og forfalder til betaling den efterfølgende første. 
 1. Der opkræves et opstartsgebyr på 50 kr. pr. undervisningstilbud til dækning af omkostninger til Copy-Dan, KODA, SpeedAdmin og kopier. 
 1. Ved senere betaling pålægger Fredericia Kommune gebyr på 250 kr. og renter. 
 1. Regninger sendes til betalers e-Boks.
  Er man tilmeldt PBS vedrørende betalinger til SFO/klub, vil regninger fra Den Kreative Skole automatisk blive trukket via PBS, da vi hører under samme betalingsgruppe ”Kultur og Fritid”.


Udmeldelsesbetingelser
 

Udmeldelse 

 1. Til musik, dans og musical er det muligt, at melde sig ud 2 gange i løbet af en sæson.
 • Senest den 15. oktober og der hæftes for betaling af 1. rate (sidste undervisning 31/10)
 • Senest den 15. januar og der hæftes for betaling af 2. rate. (sidste undervisning 31/1)
 • Udmeldelser efter den 15. januar hæftes der for betaling af 3. rate
 1. Til drama og billedkunst er det muligt, at melde sig ud 1 gang i løbet af en sæson.
 • Senest den 15. november og der hæftes for betaling af 1. rate. (sidste undervisning 31/12)
 • Udmeldelser efter den 15. november hæftes der for betaling af 2. rate.
 1. Særligt for helt nye elever til drama og billedkunst:
  De 2 første gange er gensidige prøvegange. Ønsker man ikke at fortsætte efter 2 undervisnings-gange, skal det meddeles skriftligt til skolens kontor, inden 3. undervisningsgang.

  For disse prøvegange opkræves 125 kr. (75 kr. + opstartsgebyr) 
 1. Udmeldelse skal sendes pr. mail til skolens kontor dks@fredericia.dk. Det er også muligt, at møde op på kontoret og udfylde en blanket. Kun udmeldelser, som er bekræftet af kontoret, vil blive godtaget. Det er ikke nok, at give læreren besked om, at man ønsker at stoppe. 
 1. Inden udmeldelsen, bedes man kontakte læreren, således læreren ved at man ønsker at stoppe. 
 1. Ved længerevarende sygdom eller flytning fra kommunen, kan udmeldelse ske med en måneds varsel til den 1. i måneden.

 
Instrumentleje 

 1. Det er muligt, at leje instrumenter på skolen. 
 1. Skolen fremsender lejekontrakt pr. mail. 
 1. Instrumentleje betales i 2 rater, 300 kr. pr. rate. Ved nystartede elever er 1. rate gratis. 
 1. Ophører undervisningen til musik, skal instrumentet afleveres tilbage med det samme. Instrumenter, som ikke bliver afleveret, vil få fremsendt en regning. 
 1. Der hæftes for bortkomst eller skader, der ikke skyldes almindelig slidtage. Det er på eget ansvar eller forældrenes ansvar, at forsikre instrumentet mod evt. skader, tyveri eller lignende.


Foto og videotilladelse
 

Ved indmeldelse i Den Kreative Skole giver man tilladelse til, at vi må tage fotos og optage video af jeres barn/børn i undervisningen eller til skolens koncerter/arrangementer.

Fotos kan blive vist på skolens hjemmeside, facebookgruppe eller i andre situationer ifm. skolens PR-arbejde.  Ved anvendelse af fotos, der kræver samtykke, vil vi bede om en samtykkeerklæring. 

Forældre, som ikke ønsker, at der bliver taget fotos eller video af deres barn/børn, bedes sende en mail til kontoret om det dksfredericia.dk.


Ny Persondatalov og Persondataforordning

Den Kreative Skole anvender administrationsprogrammet SpeedAdmin, som overholder gældende love og bestemmelser for håndtering og behandling af personfølsomme data.

Den nye Persondatalov og Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018.